על הקשר שבין סמכות לאחריות בעקבות הספר: אחריות ציבורית בישראל

גיליונות: גיליון ו
יואב דותן

בעקבות הספר: אחריות ציבורית בישראל, עורכים: רפאל כהן-אלמגור, אורי ארבל-גנץ ואסא כשר, הוצאת הקיבוץ המאוחד – המרכז לאתיקה בירושלים (2012)