פיצויים בגין פגיעה בזכויות חוקתיות - תשובה לפרופ' אהרן ברק

רונן פוליאק

הרשימה מציגה את עיקרי המודל שהציע המחבר בספרו פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות. מודל זה מבקש לבסס עילת ביקורת שיפוטית חדשה, במסגרת המשפט המנהלי, על חוקיות פעולתה או מחדלה של הרשות המנהלית. לפי המודל, מקום שבו החלטה שלטונית הטילה נטל חריג על פרט מסוים, ובעקבות נטל זה נגרם לפרט נזק, קמה חזקת פיצוי הניתנת לסתירה על ידי הרשות. הבסיס הרעיוני לפיצוי הוא עקרון השוויון המנהלי, המקים "אינטרס נלווה מוגן" לכל פגיעה שאינה של מה בכך בזכות חוקתית. על רקע זה מתאר המחבר את ההבדלים התאורטיים, המתודולוגיים והדוקטרינריים בין המודל שהציע לבין זה שהציע פרופ' ברק, אשר מגיע לתוצאה דומה, אך מבוסס על קונסטרוקצייה משפטית שונה. ליבה של הרשימה בפולמוס של המחבר עם ביקורתו של פרופ' ברק, בעמידה על הקשיים הכרוכים במודל החלופי שהציע.