הקהיליה הכלכלית האירופית: הסדר משפטי חדש

משפטים: כרך ה
פרוספר ווייל

המשפט המקומי איננו המשפט הבלעדי, החל בשש המדינות שהצטרפו עד כה לקהליה הכלכלית האירופית (Communauté Economique Européenne). המדינות הן: צרפת, גרמניה, איטליה, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג, ובכולן כפופים כיום תחומי הכלכלה ויחסי חברה חשובים לדינים שמקורם בגופים הנקראים ״אירופיים״ או ״קהילייתיים״. המדי­ניות החקלאית, סדרי המכס, המיסוי, מבחינות מסויימות תנועת המסחר והעברת הוןכל אלה הם רק אחדים מן התחומים בהם הועבר חלק מסמכויות השלטון הלאומי המקומי למוסדות הקהילייתיים, ובאותם תחומים כפופים חייו היומיומיים של הפרט בשש מדינות אלה לנורמות שאינן נובעות מרצונה של הרשות המחוקקת או של הרשות המבצעת הלאומית.