הרהורים על חוקה, חוקי היסוד וחוק-יסוד: הממשלה, לרגל פרסום ספרו של פרופ' שמעון שטרית על חוק-יסוד: הממשלה (משפטים על אתר)

יצחק זמיר

הספר החדש של פרופ' שמעון שטרית על חוק-יסוד: הממשלה הוא ספר פירושים, ובלע"ז קומנטר. ספר זה הוא השמיני בסדרת הפירוש לחוקי היסוד. להשלמת המהדורה הראשונה של הסדרה חסרים שני ספרים: האחד - על חוק-יסוד: השפיטה; השני - על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ועל חוק-יסוד: חופש העיסוק. בין כה וכה כבר החלה העבודה על המהדורה השנייה של סדרה זו. הספר הראשון בסדרה, על חוק-יסוד: הכנסת, פורסם לפני עשרים וחמש שנים. במבוא לספר זה כתבתי, כעורך הסדרה, כך: "המטרה [של סדרת הפירושים] היא להוציא ספרי עזר בעלי ערך מעשי, שיקלו על השימוש בחוקי-היסוד עד שתיכון חוקה לישראל. לאחר שתיכון החוקה, ותגיע השעה לחבר פירוש לחוקה, יוכל הפירושים לחוקי-היסוד לשמש תשתית לפירוש החוקה. אני מקווה שיום זה לא ירחק וספרי הפירושים על חוקי-היסוד יצאו מן המחזור". עד כמה התקרבנו ליום שבו תיכון חוקה לישראל?