דברים בטקס לכבוד צאת ספר לנדוי

משפטים: כרך כו
אהרן ברק

דברים שנשא נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק בטקס לכבוד צאת ספר לנדוי.

מאמרים נוספים בתחום