ספרים, רפאל כהן אלמגור: גבולות הסובלנות והחירות

משפטים: כרך כו
קלוד קליין

ייאמר מיד: חסד עשה המחבר עם הקורא הישראלי בכך שדאג לתרגום ספרו לשפה העברית. מאחר שהחיבור דן באחת הסוגיות המרכזיות ביותר בחיינו הציבוריים, רצוי היה לאפשר את הרחבת חוג קוראיו הפוטנציאליים. באופן טבעי, הספר מחולק לשני חלקים כמעט שווים: החלק הראשון מציג את התיאוריה לגבי גבולות הסובלנות והחירות, בעוד שהחלק השני מביא לנו את ה״יישום״ בדמוקרטיה הישראלית, כשמדובר ב״תגובה הישראלית לתופעה הכהנאית״. אין ספק, שבפנינו ניצב חיבור באיכות גבוהה ביותר היונק מהמסורת האוקספורדינית בצורה מושלמת. המחבר שולט בצורה מדהימה בשיטה שעשתה את גדולתה של האסכולה האנגלית־אוקספורדית.