דברים בטקס ההשבעה כנשיא בית המשפט העליון

משפטים: כרך כו
אהרן ברק

דברים שנשא השופט אהרן ברק בטקס השבעתו כנשיא בית המשפט העליון.

מאמרים נוספים בתחום