מאיר שמגר - נשיא של שופטים - שופט ואדם

משפטים: כרך כו
מישאל חשין

מאיר שמגר הינו שופט־בתקן עשרים שנה. פרשן־לחיים הוא במשך למעלה מכפולת שנים אלו. אני מאמין בפירושו לחיים. אני אוהב את פירושו לחיים. נחלקנו בדעתנו לא אחת: לעתים חלקתי אנוכי עליו. לעתים חלק הוא עלי. גם על דוקטרינות גם על עקרונות. והמלחמה כבדה באותם ימים. טוב שכך הוא, טוב שכך היה, והרי שופט באמונתו יחיה. איש ואיש יתנבא כאשר ברא אותו האלוהים. ואולם מבעד לכל החילוקים שהיו  — חילוקים שהיו וחילוקים שיהיו  — אהבתי את פירושו של מאיר שמגר לחיים. אותו מיזוג מיוחד־במינו — אפשר מיזוג מופלא — בין שני הפכים שיצרו אמת־של־שופט, אמת־של־אדם: מעבר מזה, אינדיבידואליסט מובהק, הומניסט, איש־של־היחיד, אוהב־אדם, כמעט אמרתי — ולא אמרתי — שופט מורד, שופט ההולך בדרכו־שלו אף כנגד רוב כבד העומד נגדו. ומעבר מזה, שופט קפדן, שופט של חוק וסדר, איש של משטר, אדם היודע שמערכות שלטון חייבות לתפקד ביעילות ובקצב, לטובת הכלל ולטובת הפרט. אכן, יחיד ומיוחד.

מאמרים נוספים בתחום