שימוש בהיפנוזה לצורכי חקירה - בעקבות הצעת חוק השימוש בהיפנוזה

משפטים: כרך יג
אלון הראל

בעקבות מספר מקרים טרגיים, שבהם הביא תהליך היפנוטי שנערך במסגרת מופעי בידור בידי אנשים בלתי מיומנים נזקים חמורים לבריאות, הוגשה הצעת חוק השימוש בהיפנוזה. ברשימה זו נבחן מספר השלכות של הצעת החוק על שימוש בהיפנוזה לצורכי חקירה והשגת ראיות במשפטים פלילים ואזרחים.