הצעה להבטחת פיצויים לנפגעים מפשע

משפטים: כרך יא
אריה ל' מילר

שאלת הבטחת פיצויים לנפגעים מפשע מהווה פרק במדע חדש, הוא התורה הכללית של הויקטימולוגיה (חקר הקורבן). לפיכך עלי להקדים ולציין כי הנושא שלפנינו מתייחס לנפגעים אך ורק במידה שהם קרבנות הפשע, דבר שיש לו השלכות מהותיות מסוימות, כפי שיוסבר בהמשך. אם בכל זאת העדפתי לדבר על "נפגעים מפשע" ("פשע" במובן הרחב, המתייחס לעבירות פליליות מכל הסוגים), עשיתי כן הואיל ומסיבות שתפורטנה בגוף הרשימה לא אעסוק כאן אלא בנפגעים מפגיעה אישית, היינו בקרבנות אשר כתוצאה מהעבירה נגרמו להם נזקי גוף, פיזיים או נפשיים, בלי להתייחס לקרבנות שנפגעו ברכושם בלבד. כמו כן, יידון מעמדם של התלויים של אלה, אשר כתוצאה מפשע קיפחו את חייהם. בשנים האחרונות רבו מעשי הפשע האלים בחלקים מרובים של העולם, וישראל איננה יוצא מן הכלל מבחינה זו. כך, לפי נתוני המשטרה בשנת 1979 בלבד נפתחו תיקים פליליים בנוגע ל-279 עבירות כלפי חיי אדם, 12,395 עבירות כלפי גופו של אדם ו-2,039 עבירות מין, מספרים המצביעים לגבי שני סוגי העבירות הראשונים על גידול ממשי לעומת השנה הקודמת. מכיוון שפשע אלים מכוון נגד החופש מפגיעה גופנית, מן הראוי שהמצב המתואר לעיל ידאיגנו באופן מיוחד. נוכח האמור למעלה ניתן להסיק, כי בתקופה האחרונה תופעת הפשיעה בכלל והפשע האלים בפרט פשו בחברתנו והגיעו לצורות ולממדים מחרידים. כל אחד מאתנו עלול ליפול בכל עת קרבן לפשע, המסכן מעתה את כולנו. מצב זה טעון תגובה הולמת מטעם החברה. לדיון על תגובה כגון זו - בצורת פיצוי לנפגעים מפשע - מוקדשת הרשימה שלהלן.