כרטיסי אשראי: אחריות מנפיק כרטיס האשראי כלפי לקוחו בגין פגם בסחורה או בשירות

משפטים: כרך יא
יוסף הורוביץ

כרטיסי אשראי, שנעשו נפוצים ביותר במדינות שונות ברחבי העולם ולאחרונה גם בישראל, מעוררים שאלות משפטיות שונות. ברשימה זו נדון בהיבט אחד בלבד והוא - זכותו של המשתמש בכרטיס (להלן - "הלקוח") להעלות כלפי מנפיק הכרטיס (להלן - "הבנק") טענות שיש לו אל הסוחר בשל פגם בסחורה או בשירות שהוא קנה באמצעות הכרטיס. לצורך הדיון בשאלה זו יש חשיבות רבה להבנת יחסי הגומלין בין הצדדים לכרטיס האשראי. לכן, נסקור תחילה בקצרה את מערכת כרטיסי האשראי, ההסכמים שבין הצדדים והסיווג המשפטי של זכויות וחובות הצדדים.