מעמד הכנסת בעתירות בעניין חוקתיות החוק

משפטים: כרך לט
יגאל מרזל

מאמר זה דן בשאלה אם יש מקום לתת לכנסת מעמד לפני בית המשפט, עת דן הוא בעתירות לעניין חוקתיות החוק. בפסק הדין בעניין יועצי ההשקעות, נקבע כי הכנסת אינה בעלת דין בעתירות מסוג זה ולדיון  יש להזמין את היועץ המשפטי לממשלה. ואולם, בתיקון לחוק הכנסת משנת 2008, נקבע אחרת וכיום יש בנסיבות מסויימות מעמד מוקנה לכנסת בדיונים בבית המשפט בעניין חוקתיות החוק. הטענה המרכזית במאמר היא כי בשל שיקולים הקשורים בהפרדת הרשויות, תורת הפרשנות ומעמדו של היועץ המשפטי לכנסת קיימות הצדקות מספיקות בתאוריה ובמעשה, להקניית מעמד לכנסת בדיון בבית המשפט בעתירות מסוג זה. עם זאת, ספק אם היה צורך בתיקון החוק כפי שתוקן בשנת 2008, ומכל מקום לשון החוק כפי שתוקנה מעוררת בעיות לא פשוטות.

מאמרים נוספים בתחום