חוק החוזים המינהליים - כורח המציאות

משפטים: כרך יב
אסף פוזנר

חוזים מינהליים (דהיינו, חוזים שבהם הפרט מתקשר עם זרוע של המינהל) הם תופעה שכיחה ביותר. כמעט כל אחד מאתנו הוא צד לחוזה כלשהו עם המינהל. אך למרות שכיחותם הרבה - לא ברור ביותר מהו הדין החל לגביהם. האם חוקי החוזים הכלליים הם החוקים החלים לגבי חוזים מינהליים ? ואולי המשפט המינהלי? או שמא קיימת אפשרות שלישית - דין משולב כלשהו?

דעתנו היא, שהפתרון הטוב ביותר לסוגיית החוזים המינהליים יהיה לנקוט דרך ביניים - בתנאי שהחוק המתאם אמנם ייחקק. כל עוד חוק כזה אינו בנמצא בספר החו­קים, הפתרון האופטימלי שהפסיקה יכולה לספק הוא באמצעות החלת המשפט המינהלי. ראוי להבהיר, שבכל שלוש האפשרויות אנו עוסקים בדין המהותי בלבד. כל זאת, למעט פרוצדורת ההתקשרות והדיון בסמכות בית המשפט. כמו כן בא הדבר למעט חוקים הדנים בסוגית הכשרות המשפטית של הצדדים. לדעתנו, לגבי כל שלוש הגישות יחולו הדינים ה"אישיים" של המתקשרים. למינהל - דין זה הוא המשפט המינהלי העוסק בסמכויות, ולפרט - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב-1962, והחוקים העוסקים בתאגידים.