דברי פרידה מהמשנה לנשיא, אליהו מצא

משפטים: כרך לה
מני מזוז

כיצד אפוא תזכור ההיסטוריה את השופט מצא, ומה שם היא תיתן לו? נראה לי כי השם ההולם את השופט מצא יותר מכל הוא היותו שופט קלאסי, על כל הגלום בהגדרה המילונית של "קלסיקה" – מצויינות מובהקת, מופת, משהו הראוי לזיכרון ולציון, המשמש כמודל, שהינו משובח ועל-זמני, יונק מהמסורת אך תמיד רלבנטי.