מה נותר מחופש החוזים

משפטים: כרך יז
גבריאלה שלו

עקרון חופש החוזים קובע את חירותם של פרטים להתקשר בחוזים ואת חירותם לעצב את תוכנם של חוזים אלה. אולם בכך לא מתמצה עיקרון זה. פירושו של עקרון חופש החוזים הוא גם, ואולי בעיקר, כי חוזים שנעשו מתוך הגשמת חופש חוזים ייחשבו מחייבים.