מיסוי רווחי הון בבורסה על בסיס צבירה

משפטים: כרך לד
דוד אלקינס

המס החל על רווחי הון בבורסה מוטל על בסיס של מימוש, וזאת בעקבות המלצותיהן של שתי ועדות ציבוריות. המחבר טוען כי בשל שיקולים תיאורטיים ומעשיים, ראוי להטיל מס על רווחי הון בבורסה לא על בסיס של מימוש אלא על בסיס של צבירה. השיקול התיאורטי הוא שהסיבות אשר בשלהן מערכת המס נוטה בדרך כלל לאמץ את מוסכמת המימוש, אינן נוגעות לעניין כאשר מדובר בנכסים כה נזילים כמו ניירות ערך הנסחרים בבורסה. השיקולים המעשיים הם שמיסוי על בסיס של מימוש מוביל לתוצאות כלכליות לא רצויות, פותח פתח לתכנוני מס ומונע את האפשרות לקזז הפסדים באופן שוטף. המחבר בוחן גם טענות המחייבות, לכאורה, אימוץ מוסכמת המימוש במיסוי רווחי הון בבורסה ומוכיח כי רובן אינן משכנעות. לגבי הטענה היחידה אשר יש בה ממש - שקיימות נסיבות מיוחדות העשויות להקשות על מיסוי ריווח ההון באופן שוטך, המחבר מציע שההסדר של מיסוי שוטף לא יחול בנסיבות אלה.