ביקורת ספרים, פרופ' נחום רקובר: איכות הסביבה: היבטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים

משפטים: כרך כד
משה הירש

נושא הגנת הסביבה זוכה בעשור האחרון לתשומת לב רבה בקהילה הבין־לאומית ובישראל, ומחבר הספר נרתם למשימה של התחקות אחר שורשיו של נושא זה במקורות היהודיים. פרופ׳ רקובר קיבץ בספר זה מצוות והלכות רבות המתייחסות לשמירה על איכות הסביבה, לצדם הביא המחבר הסברים מעניינים ואף הוסיף דיון ביסודות הרעיוניים של ההלכות. רובו של הספר מוקדש לסקירה ולניתוח של כללי התנהגות בדבר שמירת הטבע, כללים שיסודם במקרא ובטעמים שניתנו לכמה ממצוות התורה, והמשכם בספרות המשפטית שלאחר המקרא: המשנה, התלמוד, ספרות הפוסקים וספרי השאלות והתשובות. פרקי הספר השונים דנים בכללים שנקבעו בעבר הרחוק כדי להתמודד עם בעיות אקולוגיות המטרידות גם את דורנו: זיהום אוויר, זיהום מים, סילוק שפכים, רעש ומיחזור. הדיון בנושאים השונים כולל, בדרך כלל, ציטוטים מעניינים מהמקורות היהודיים בצירוף הסבר השווה לכל נפש. חלקים רבים של הספר מאפשרים להתחקות אחר מקורותיהם היהודיים של כללים משפטיים המוצאים כיום את ביטוים בחוקי הכנסת, בתקנות השרים ובהלכות בתי־המשפט בישראל, והדבר אמור במיוחד באשר לזיהום האוויר והמים.

מאמרים נוספים בתחום