דבר העורכים

משפטים: כרך כד
מאיה ז'ולסון ורחמים כהן

קוראים נכבדים, הרינו שמחים להביא בפניכם את החוברת הראשונה של כרך כ״ד. חוברת זו, המכילה מאמרים העוסקים בהיבטים שונים של המשפט הפלילי - המהותי והדיוני, מוקדשת לכבודו של פרופ׳ ש״ז פלר, ממניחי יסודות המשפט הפלילי בארץ וחתן פרס ישראל לשנת התשנ״ד. אנו תקווה כי תמצאו בחוברת זו עניין, הנאה ותועלת.

מאמרים נוספים בתחום