יד לגד טדסקי

משפטים: כרך כג
יהושע ויסמן

אם יש מי שאישיותו עשויה לסמל את האקדמיה כפי שראוי כי אכן תהיה, דהיינו: מוסד שערכו הסגולי טמון בקיומו של צוות חוקרים התרים, איש־איש בתחומי התמחותו, אחר פתרונות לשאלות המעסיקות אותם, בלא כל פניות אישיות ובלא שיקולים זרים אחרים - הרי שטדסקי הוא האיש. 

מאמרים נוספים בתחום