דבר העורכים

משפטים: כרך כג
מאיה ז'ולסון ורחמים כהן

כרך זה מוקדש לזכרו של פרופ׳ גד טדסקי ז״ל, ממייסדי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, מבכירי המשפטנים שקמו למשפט הישראלי ומאבות המשפט הפרטי בארץ. לאור פועלו הרב ותרומתו הגדולה למשפט הישראלי המתהווה והקיים, מצאנו לנכון להקדיש את הכרך כולו לזיכרו. הכרך מאגד בתוכו מגוון רחב של מאמרים ורשימות בתחומי המשפט השונים ואנו תקווה כי תמצאו בהם עניין, הנאה ותועלת.

מאמרים נוספים בתחום