דבר העורכים

משפטים: כרך כ
ליאורה בילסקי ובועז בירן

חוברת משפטים זו מוקדשת לזכרו של פרופ׳ יצחק ה׳ קלינגהופר (1990-1905), שנחשב בעיני רבים לאבי המשפט המנהלי בישראל. פרופ׳ קלינגהופר הצליח לשלב את עבודת המחקר שלו בתחום המשפט המנהלי עם מעורבות בחיי החברה בישראל, ולהפיק את הטוב משניהם. בפתח חוברת זו מובאים דברים שנאמרו לזכרו במלאת שלושים לפטירתו. אין לנו אלא להצטרף אליהם. בחוברת זו ובחוברות הבאות מובאים מאמרים מתחומי המשפט השונים, כאשר דגש מיוחד הושם על תגובת עולם המשפט לאירועי השעה. כך, למשל, במסגרת המדור ״בין כותלי הפקולטה״ נביא בחוברות הבאות סקירה מורחבת של דברים שנאמרו ברב־שיח על ה״פקודה הבלתי־חוקית״, וזאת לאור העניין הציבורי שנושא זח מעלה בעת האחרונה. אנו תקווה שתמצאו עניין במאמרים השונים המופיעים בחוברת

מאמרים נוספים בתחום