העדות על הצעת חוק הראיות המתוקנת

משפטים: כרך טז
משה לנדוי

ביום 25 ביולי 1983 ביקשני היועץ המשפטי לממשלה פרופ׳ זמיר, להכין הצעת חוק ראיות חדש, וביום 29 ביולי נמסר לי כי מונה צוות מייעץ לאותה מטרה, שחבריו הם: גב׳ דורית ביניש, ד״ר יעקב צמח, מר מיכאל קירש וגב׳ יהודית קרפ. כידוע, קיימת היסטוריה ארוכה של נסיונות שנעשו במדינת ישראל כדי להביא לידי חקיקת חוק ראיות חדש. נסיונות אלה החלו עוד בשנות החמישים והם נמשכו בהכנת הצעות חוק שונות, לעת־עתה — עד להצעתו של פרופ׳ אורי ידין (להלן: ״הצעת ידין") או ״ההצעה״. עד עכשיו לא נשא אף אחד מנסיונות אלה פרי, וכפי הנראה גם הצעת ידין לא זכתה כמות שהיא לתמיכה עוד בשלב הראשון של העיון בה במשרד המשפטים, כי המשרד לא נקט הליכים נוספים לקראת הבאתה לפני הכנסת לשם הפיכתה לחוק.

קיבלתי על עצמי את התפקיד שהוטל עלי, למרות חששות כבדים שמא גורל הצעתי יהיה כגורל הצעות קודמות שנגנזו. חששות אלה הבאתי לפני שר המשפטים ולפני היועץ המשפטי לממשלה. הצעתי להם שימונה צוות מייעץ מעובדי משרד המשפטים הקרובים לנושא, שיעמוד לצדי בעבודתי לשם ליבון משותף של הבעיות המתעוררות, במגמה להגיע ככל האפשר לפתרונות מוסכמים עם חברי הצוות, וכך יובטח מראש שהצעתי תמצא אוזן קשבת, לפחות בין כותלי משרד המשפטים; ואם יתברר שחברי
הצוות אינם מסכימים לדעותי, אמשוך ידי מהכנת הצעה שתכשל מיד עוד בצעדיה הראשונים. משום כך מונה הצוות נהניתי מן הדיונים עם חברי הצוות ותודתי נתונה להם. ברוב־רובן של השאלות שהבאתי לדיון משותף עמם הגענו אל עמק השווה, ומה שייאמר להלן בדו״ח זה נאמר גם על דעתם, פרט לעניין אחד שבו נתגלעו חילוקי־דעות בינינו. 

מסופקני אם הצעותיי אלה תשאנה פרי, כל עוד יתקיים הנוהג שדו״ח של ועדה או של יתיד אשר ישבו על המדוכה והתעמקו בסוגיה זו או אחרת והציעו את הצעותיהם לא יזכו ל״אשראי״ לפחות עד כדי כך, שהוויכוח על אותה סוגיה לא יתחדש מתחילתו, כאילו דבר לא נעשה. תקותי היא שאולי הפעם תושגה תקדמות ממשית, בזכותם של חברי הצוות שיוכלו לעזרר בהעברת הצעותי בין השרטונים השונים שבהם היא עלולה להיתקל. 

הדו"ח בוחן את הביקורות השונות שהועלו כנגד ההצעה, ומצורפת לו רשימת ההצעות לתיקוני "הצעת ידין".