דברי פרידה מכבוד השופט אליעזר גולדברג, שופט בית־המשפט העליון, עם פרישתו, לרגל מינויו לכהונת מבקר המדינה

משפטים: כרך לא
אליקים רובינשטיין

מאמרים נוספים בתחום