דברי פתיחה

משפטים: כרך יט

דברי פתיחה לכנס על ארבעים שנה למשפט הישראלי, מאת: פרופ' אליהו הרנון, ראש המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, ויושב ראש הכנס; פרופ' מנחם אלון, המשנה לנשיא בית המשפט העליון; פרופ' סטיב גולשטיין, דיקן הפקולטה למשפטים; אברהם שריר, שר המשפטים; עו"ד יעקב רובין, ראש לשכת עורכי הדין.

מאמרים נוספים בתחום