יצחק זמיר - מורה משפט, יועץ משפטי, שופט, אדם

משפטים: כרך לב
אליקים רובינשטיין

בית המשפט העליון נפרד היום מהשופט יצחק זמיר במצוות תעודת הזהות והמחוקק. כל המכיר את יצחק זמיר סמוך ובטוח כי פרידת חבריו השופטים ממנו כרוכה בצער מיוחד: מעטים האנשים שניחנו בחן האנושי, בסבר הפנים ובמזג הנעים שבורא עולם חננו בהם. בבואי לשאת דברים בשם השירות המשפטי וצהיבורי ובשם פרקליטי פרקליטות המדינה ועובדי הייעוץ והחקיקה, דומני שרשאי אני להביע את צער הפרידה גם מטעמנו. יצחק זמיר כהן תקופה ממושכת (1968-1678) כיועץ משפטי לממשלה, והותיר "טעם של עוד" בקרב משפטני המערכת הממשלתית והציבורית. הוקרה מיוחדת נוספה עם מאבקו נגד הזרם - נגד ראשי מערכת הממשל, נגד כוחות אדירים - בתקופה האחרונה לכהונתו בעניין השב"כ. יצחק זמיר הוא מורם של רבים מאתנו, ולתרומתו האקדמית כמלומד משפט נוסף בשנות כהונתו קובץ חשוב של פסקי-דין. קובץ זה, הגם שהוא משתרע על פני תקופה לא ארוכה של כשבע שנים, מחזיק ברכה גם ליום יבוא. קשה להאמין שיצחק זמיר הגיע לגיל שיבה: הוא כמעט לא נשתנה במשך 35 השנים שהוא מוכר לי, מאז ימיו כמורה צעיר באוניברסיטה, למעט, אולי, שרידי הבלורית שהיו באותם ימים ואינם עוד.

מאמרים נוספים בתחום