ביטול סימן 46 לדבר המלך וכוח פעולתו

משפטים: כרך ח
גד טדסקי

באופק חקיקתנו ניתן כבר להבחין בביטולו הסופי של ס׳ 46 המפורסם (כלומר ביטולו הגמור, מלבד ביטוליו החלקיים שכבר הוכרז עליהם בחוק זה או אחר). לא עוד נשאלת השאלה אם יש לבטלו אלא רק מתי וכיצד. על כל החלטה בדבר עיתוי הביטול ובדבר צורתו (שני דברים שכל אחד מהם עשוי להשפיע על האחר) תשפיע השקפת המחוקק על הכוח שיש ליחס לביטול (סתם ביטול, או ביטול מסוייג בסייגים). כוחו הגורף או המוגבל של סתם ביטול תלוי בהשקפה על טיבו של ס׳ 46 ,כלומר, מהו בדיוק טיבה של קליטת המשפט האנגלי הצפויה בהוראה זו.

מאמרים נוספים בתחום