קליטת אמנות טוקיו והאג במשפט מדינת ישראל, חוק הטיס (עבירות ושיפוט) תשל'א - 1971

משפטים: כרך ג
ש.ז פלר

חוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל״א—1971 עוצב בתנאים ובאווירה מיוחדים. דבר חקיקה זה בא ליתן ביטוי נורמטיבי לצרכי המלחמה נגד תופעה חמורה ומדאיגה, במטרותיה, בטיב פגיעותיה, בממדיה ובקצב התפתחותה בתקופה מסויימת וכן באופיה הבין-לאומי — שהיא התופעה של חטיפת מטוסים, על ציוותיהם, נוסעיהם והרכוש הנמצא בהם ושל מעשי חבלה וטיפול בלתי חוקי בכל אלה.