עמידתו בדין של נאשם חולה נפש

משפטים: כרך ג
ברוך אברהמי

בע״פ 392/67 סלימאן חמיאן אבו צעלוק נ. היוה"מ לממשלה, נידונה שאלת השימוש שיש לעשות בסעיף 6 לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ו—1955. הבעיה שעמדה בפני ביהמ״ש בפסה״ד ושננסה להתמודד עימה ברשימה זו הוגדרה על־ידי ביהמ״ש העליון מפי כבוד השופט קיסטר בזו הלשון: ״הבעיה שמתעוררת לפנינו כאן היא: כיצד ינהג ביהמ״ש כאשר סניגורו של טוען מביא הוכחות לטענתו, לביהמ׳׳ש שוכנע מהן כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין מחמת היותו חולה נפש וכי גם בזמן עשיית המעשה שבגללו הואשם היה חולה נפש ומחמת זה אינו בר־עונשין".