השימוש באמצעים משפטיים כנגד מפיצי תעמולה עויינת נגד המדינה בחו״ל

משפטים: כרך ג
דן ביין

התעמולה העויינת למדינה המופצת על־ידי מספר קטן של אזרחים ישראליים בחוץ־לארץ מהווה מקור לדאגה בחוגים רחבים של הציבור. אך על דרכי התגובה לפעילות זאת אין הסכמה כללית; לפי דעת אחדים יש לפעול נגד אזרחים אלה באמצעים משפטיים ובעיקר על־ידי שלילת אזרחותם. לעומת זאת מתנגדים אחרים לשימוש באמצעים אלה, מכל וכל. אין ברצוננו לנקוט עמדה בוויכוח האמור ובעיקר לא נשקול אם יש בצעד כזה מן התועלת ומן החכמה המדינית. אלה הן שאלות נכבדות שעל המדינאים לפתרן. נסתפק, ברשימה זו, בתפקיד של "טכנוקרט" משפטי, ונתאר את המכשירים המשפטיים; אלה הקיימים ואלה שניתן ליצור אותם, לשם לחימה בתופעה זו, במידה ותיפול הכרעה במישור המדיני להשתמש בהם.

מאמרים נוספים בתחום