רב שיח בנושא החנינה

משפטים: כרך טו
ח' צדוק ; ש"ז פלר ; חיים כהן ; קלוד קליין ; לסלי סבה

ביום 29 במאי 1985 התקיים באוניברסיטה העברית רב-שיח בנושא החנינה בישראל בהנחיית ד"ר מ' קרמניצר. אנו מביאים להלן תקציר (לפי סדר הופעתם ברב-שיח) של שר המשפטים לשעבר, עו"ד ח' צדוק; פרופ' ש"ז פלר; השופט ח' כהן; פרופ' קלוד קליין; וד"ר לסלי סבה. 
התקציר המובא להלן אושר על-ידי המשתתפים