זכות קניין - מהי?

משפטים: כרך ט
אביגדור לבונטין

מסורת ותיקה היא למשפטן לצפות באדם בשלוש אספקלריות. באחת – במעמדו כאדם, כחבר משפחה וכאזרח. היא האספקלריה של המשפט הציבורי וזכויות היסוד; ובתחום המשפט הפרטי – של דיני משפחה ואישים. בשנייה צופים אל אשר מגיע מאת אדם לחברו עקב עסקאות או פגיעות. היא האספקלריה של דיני חיובים. ולבסוף, באספקלריה של דיני קניין, צופים באשר יש כבר לאדם; או – ניתן לומר – בהתפלגות העושר בין הבריות כהשתקופתה בזכויות הפרטים.

במאמר זה אנסה להתבונן מקרוב במשמעותה של האמירה "יש כבר".