במלאת חמישים שנה לכתב העת

משפטים: כרך נ
אהרן ברק ויצחק זמיר

המחשבה שראוי להקים כתב עת למשפטים במסגרת הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, שיהיה מנוהל וערוך בידי סטודנטים של הפקולטה, התבשלה בשנת 1967, כשהיינו בשנת שבתון בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרוורד בארצות הברית. בחרנו לבלות את שנת השבתון בהרוורד לא רק כדי ללמוד את שיטת המשפט של ארצות הברית, כל אחד בתחום ההתמחות שלו, אלא גם כדי להכיר מקרוב את השיטה האמריקאית להוראת משפטים.

מאמרים נוספים בתחום