האחריות על מינהל בתי המשפט

משפטים: כרך יג
שמעון שטרית

במאמר זה אני מבקש לדון בקצרה בסוגיית האחריות על מינהל בתי המשפט, לסקור את המודלים של האחריות על מנהל בתי המשפט על יסוד ניתוח משווה, ולנתח את ההסדר בארץ והדרכים לשינויו על־פי השקפתי. בפתח הדיון נסקור את המודלים לאחריות על מינהל בתי המשפט.