מדוע אין המשפט העברי אוכף קיומה של הבטחה

משפטים: כרך כה
ברכיהו ליפשיץ

חכמים גינו את המפר את הבטחתו, אך לא אכפו את קיומה. יש שתלו זאת בדרישה לחפציות העיסקה, ועל־כן אין הקניין חל על דברים שאין בהם ממש, ויש שתלו זאת בכך שבנסיבות של הבטחה נעדרת סמיכות הדעת הנדרשת למתן תוקף לעסקות. אך בדיקת החומר מלמדת על העדר תמיכה בהצעות אלה. ייתכן לראות בהלכות הריבית סיבה אפשרית לשלילת תוקפה של הבטחה. בחיבור זה מוצע כי הסיבה העמוקה לאי אכיפת ההבטחה היא שהדיבור, ההבטחה, הוא המאפיין את האדם כיצור חופשי, ועל־כן לא יכפוהו לקיים את הבטחותיו.