תרומתו של מנחם אלון לחקר המשפט העברי

משפטים: כרך כה
שמואל שילה

התבקשתי לשוחח אתכם בקצרה על תרומתו של מנחם אלון לחקר המשפט העברי. רק לומר מלים ספורות על כל אחד מהעניינים שמן הראוי להזכיר, יידרש, לפחות, ערב שלם. אבל אנסה לעשות זאת בקצירת האומר — ביטוי השגור בפי חתן הערב. לא אדון בתרומתו הכבירה של מכובדנו משך כשש עשרה שנה כשופט בית המשפט העליון. לא אתייחס למאות פסקי הדין של השופט אלון,המכילים בתוכם ניתוחים של סוגיות משפטיות על פי המשפט העברי והמצביעים על פתרונות לבעיות שונות בחברתנו, לאור מקורותינו הקלסיים. כל זה ייעשה בעתיד על ידי תלמידים בפקולטאות למשפטים בעבודות סמינריניות שלהם ועל ידי מלומדים במאמריהם. אקדיש את דבריי לפרופסור אלון חוקר המשפט העברי.

מאמרים נוספים בתחום