זכויות האדם והאזרח בישראל - מקראה

משפטים: כרך כב
מיכאל אטלן

מושג ״זכויות האדם והאזרח״ רחוק מלהיות נהיר לציבור הרחב בישראל. תורמים לכך העדר מגילת־זכויות פורמלית והקושי עבור ההדיוט להכיר את מה שהשופטים ברק ולנדוי מכנים ״מגילת הזכויות השיפוטית״. בהוציאה את המקראה שלפנינו לאור, מציבה האגודה לזכויות האזרח בישראל לעצמה אתגר כפול — עיוני וחינוכי — שהעורכים מגדירים אותו בפתח דבר בזו הלשון: ״ייחודה של מקראה זו, —  בין החומרים העיוניים והלימודיים האחרים בנושאי זכויות האדם בישראל, שהיא מפגישה את הקורא עם המקורות הבסיסיים ביותר להבנת מהותן של זכויות האדם וחשיבותן, מקורות קלאסיים שהם חלק מנכסי צאן הברזל של תרבות העולם בו אנו חיים״.