פרשנותם של חוקי־היסוד

משפטים: כרך כב
אהרן ברק

שיטת הפרשנות הראויה לכל טקסט משפטי היא הפרשנות התכליתית. על פיה חייב הפרשן לשלוף מתוך לשון הטקסט אותה משמעות (משפטית) המגשימה את תכליתו של הטקסט. תכליתו של הטקסט אינה מושג נורמטיבי. זוהי המטרה אשר הטקסט נועד להגשים בחברה דמוקרטית מודרנית. המבחן הוא אובייקטיבי. שיטת פרשנות צריכה לחול גם בטקסט חוקתי.