הבטחה מינהלית

משפטים: כרך יד
אלכס שטיין

רבים הם המקרים שבהם אזרח בא במגע עם רשות ציבורית, וזו מבטיחה לו דבר או מייעצת לו לפעול בדרך מסוימת. דרכם של אזרחים לסמוך על השלטון, והשאלה שמתעוררת היא, האם המשפט מגן על ההסתמכות האמורה? לשון אחרת: האם, ובאיזו מידה, משפיע קיומם של ההבטחה או המצג השלטוניים על ההחלטה הסופית שמתקבלת בעניינו של האזרח?

שאלת אכיפותה של הבטחה מינהלית (שאלת ה״תרופת הראשית״) תידון תחילה, והיא תחולק לשני ראשים: (א) הבטחה שבמסגרת סמכויותיה של הרשות; (ב) הבטחה שנתינתה ו/או מימושה כרוכים בחריגה מסמכות מהבחינה הפונקציונלית.

במסגרת זו נדון בשאלת ההבטחה המינהלית כנושא כללי; הבטחות מינהליות שב­מסגרת ״עיסקות טיעון״ או חוזים עם עדי מדינה לא תידונה. כמו־כן לא תיוחד מסגרת נפרדת להבטחות שכרוכות בחוזים מינהליים.