דברים בטקס הפרישה

משפטים: כרך לה
אליהו מצא

תודתי נתונה לכולכם על שטרחתם ובאתם לחזק את רוחי ביום פרידתי מכס המשפט ולהאזין ביחד עמי ליותר ממקצת דברי שבחי נאמרים בפניי. חן חן למברכיי כולם. דבריך אחי הנשיא מילאו את לבי. בהכירי היטב את מידתך, שלא לחסוך ממני את שבט ביקורתך בבואך לחלוק על דעותיי, בטוחני שדברי ההערכה שבחרת להשמיעני היום נאמרו בלב שלם. אך אודה כי אף דבריכם, אדוני היועץ המשפטי לממשלה ואדוני ראש לשכת עורכי הדין, מתוך שנאמרו לשמם ולשמם בלבד, ערבו ואף נעמו לאוזניי.