השבוע פורסמה חוברת מט(2) של כתב העת משפטים

 

החוברת כוללת את המאמרים הבאים:

עדיאל זימרן, "מגמות במשפט החוקתי-פלילי בישראל לאור ניתוח מושגי של "כבוד האדם""

מיכל לביא, "ביוש לנצח?"

אסף יעקב, "על עוולות וחרמות (בעקבוץ בג"ץ 5239/11 אבנרי נ' הכנסת)"

בעז סגל, "הרתעת מאסדרים באמצעות דיני הנזיקין: ההבחנה בין דיני הפיצוי לדיני האחריות"

עדי יוכט, "טענת אתי-גונה: פרספקטיבות מגדריות על פרשת המעילה של אתי אלון"

נטע ברק-קורן, "החברה החרדית והאקדמיה הישראלית: בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים"

עידו עשת, ""ארגון המעסיקים" ו-"ארגון המעסיקים הבכיר" במשפט העבודה הקיבוצי"

 

החוברת זמינה גם באתר "נבו", ברכות למחברות ולמחברים!