השבוע פורסמה חוברת מז(3) של כתב העת "משפטים"

החוברת כוללת את המאמרים הבאים:

זוהר גושן, "בית משפט כלכלי וקו הגבול שבין ניהול כושל לניהול חובל"

רות רונן ושיר אשכול, "כלל שיקול הדעת העסקי והדרישה לקבל 'החלטה מיודעת'"

עידו באום וכוכב גילר, "חזקת הניצע המתוחכם"

עמיר ליכט, "בגנות ההגינות: מקומה הנעדר של הגינות בחובת האמון בדין הישראלי"

אסף חמדני ושרון חנס, "הגינות מלאה! עיון נוסף בביקורת השיפוטית על עסקאות בניגוד עניינים"

אודליה מינס ודב סולומון, "המחלקה הכלכלית וחדלות פרעון - עת לאחד"

החוברת זמינה גם באתר "נבו", ברכות למחברות ולמחברים!