השבוע פורסמה חוברת מח(1) של כתב העת "משפטים"

 

החוברת כוללת את המאמרים הבאים:

איל זמיר, "שכר טרחה התלוי בתוצאה בשיעור של 100%"

מיכאל בירנהק, "חשיפה מקוונת וחשיפה משפטית: על פרטיות ופומביות של פסקי דין ברשת"

גיא פסח, "בית המשפט והפוליטיקה של הזיכרון –בעקבות ע"א 9336/12 Israelitische Kultusgemeinde Wien נ' הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי"

עלי בוקשפן ואילון ידין, "משפחה ועסקים – החברה כאישיות משפ(חת)טית: על המפגש בין דיני החברות לחברות משפחתיות"

עדי ליבזון, "רישום כפול כאמצעי לביצור שליטה: השלכותיו על שאלת הפרשנות הרצויה של ס' 46ב לחוק ניירות ערך"

אילן בנשלום, "השותף החסר: המוגבלות של חקיקה שיפוטית בדיני מסים"

ברכות למחברות ולמחברים!

 

החוברת זמינה גם באתר "נבו", ברכות למחברות ולמחברים!