באתי, דירגתי, הלכתי. התנהגות חברות הדירוג בעתות משבר ושינויים מהותיים, והרגולציה המתאימה במצבים אלו (מאמרים שיראו אור בקרוב)

גיליונות: גליון יז
נוי המל

בסוף שנת 2019, התפרץ לחיינו וירוס הקורונה. הוירוס התפשט בעולם כולו, גרם להידבקותם של מיליונים וגבה את חייהם של מאות אלפי אנשים. למחלה הקשה היו השלכות כבדות על החברה לרבות הגבלת טיסות בינלאומית, ריחוק חברתי, ואף סגר מוחלט במדינות רבות, ביניהן ישראל. שינויים אלו גרמו לנפילות חדות בבורסות ברחבי העולם ולפגיעה אנושה במחירי הדלק.

יש לציין שהייתה ציפייה מסוימת בשוק לצניחה משמעותית במחיר הנפט עוד בחודש פברואר לאור העצירה של טיסות בינלאומיות וההפחתה המשמעותית בנסיעה, אשר מהוות צריכות הדלק העיקריות. על אף זאת, חברת הדירוג הישראלית 'מידרוג' החליטה להוריד את הדירוג הגבוה של איגרות החוב של 'קבוצת דלק' המוחזקת על ידי יצחק תשובה מ-A2 ל-Ca רק בסוף חודש מרץ, כמה שבועות טובים לאחר שהתחיל משבר הקורונה.

מקרה דלק המתואר לעיל המציג את המועד המאוחר בו מעודכן הדירוג, אינו חריג בעולם שוק ההון וכמוהו היו עוד רבים, חריגים יותר וחריגים פחות. ביניהם ניתן למצוא את פרשיית 'אנרון' המהוללת, משבר הסאב-פריים הגדול, וכך עוד רבים.

במאמר זה אבקש להתמקד בהתנהגות חברות דירוג אשראי של קונצרנים בעתות משבר ושינויים משמעותיים בחברות המדורגות, הן בישראל והן בעולם. זאת, תוך עמידה על המתחים הקיימים ובתקווה להציע פתרונות אפשריים במטרה להתמודד עם מתחים אלו וכך לייעל את השוק. המאמר יציג סקירה דסקריפטיבית של מאורעות היסטוריים שונים בשוק ההון, זאת תוך הסתכלות מנקודת מבט אקטואלית לאור השלכות אותן המאורעות. לבסוף, אציג את הצעותיי שיש לשלב בדין הקיים, וזו השתת אחריות יותר כבדה על חברות הדירוג באמצעות קביעת מועדים ברורים שיחייבו אותן לערוך דירוג חדש וחיוב בהתייחסות למאורעות משמעותיים בחיי החברה.