על תרומתו של פרופ׳ יהושע ויסמן ז״ל לדיני הקניין בישראל: עיון נוסף במאמרו ״החיאת אדמת מואת כדרך לרכישת בעלות״ (1964)

רונית לוין-שנור