תגובה: כלים אמפיריים ומשפט חוקתי: בין תיאוריה אידיאלית והעולם האמיתי (גיליון יט)

דוד אנוך

בהערה זו אני מבקש להציג הבחנה תאורטית מרכזית למדי בספרות בפילוסופיה פוליטית – ההבחנה בין תאוריה אידיאלית לתאוריה לא-אידיאלית (Ideal and Non-Ideal Theory). לאחר שאציג בקצרה הבחנה זו (פרק א), אשתמש בה כדי להעיר על השימוש בכלים אמפיריים במשפט החוקתי. תחילה אתייחס לשאלה זו כחלק מתאוריה אידיאלית (פרק ב), ואז (פרק ג) אתייחס למספר גורמים שכחלק מתאוריה לא-אידיאלית "מלכלכים" את הדיון הנקי מהפרק הקודם. בפרק ד אנסה להסיק מסקנות, כולל בדבר שאלת ייחודו של המשפט החוקתי כאן.

מאמרים נוספים בתחום