"לצאת מהפיקסלים" – הוויתור על הפרטיות של נפגעות עבירות מין – בראי המשפט והתקשורת (משפטים על אתר)

דנה פוגץ' וענת פלג

מאמר בינתחומי זה, השואב מספרות משפטית, ויקטימולוגית ומספרות מחקר בנושא הייצוגים התקשורתיים של נפגעות עבירות מין בתקשורת, מבקש לקשר בין שני העולמות ביניהם נעה הנפגעת: מערכת המשפט והתקשורת. זאת בהתבסס על מחקר התקשורת וניתוח פסקי הדין הרלוונטיים, בשני מקרי בוחן, שבהן נחשפו הנפגעות מרצונן ודבריהן זכו להד ציבורי נרחב: (1) פרשת סגן-אלוף לירן חג'בי, שהודה בהסדר טיעון בעבירה של התנהגות בלתי הולמת, בשל הטרדות מיניות כלפי חיילת ונגדת ששרתו תחת פיקודו, ונדון לעונש מאסר על תנאי ולקנס כספי ופרש מצה"ל. (2) יזם הנדל"ן ואיש חיי הלילה בתל-אביב, אלון קסטיאל, שהודה והורשע בהסדר טיעון בעבירות מין בארבע נשים ונידון לארבע שנים ותשעה חודשי מאסר, ופיצוי לקורבנותיו. ניתוח פסקי הדין שניתנו בפרשות אלה, העלה שמקומן של הנפגעות בהחלטות בתי המשפט מצומצם מאד, על אף שהשופטים קיבלו מידע אודותיהן ושמעו אותן. נמצא כי פסקי הדין אינם משקפים בצורה מיטבית את מגוון צרכי הנפגעת בשליטה, בהכרה, ובנראות. ממחקר התקשורת עולה כי אף שבשתי הפרשיות הוענקה בולטות לביקורתן על מערכת המשפט ועל "תרבות האונס" בישראל, נמצאה תמיכה תקשורתית מובהקת אך ורק בקורבנותיו של אלון קסטיאל. כך, המאמר מראה כי גם בהרשעה אין די כדי למנוע 'קורבנות משנית', על כן הוא דן בדרכים להיטיב את מעמדן של הנפגעות בהליך הפלילי, בין אם בהבעת עמדה או בהגנה עליהן.