מסוימות וגמירת דעת – הילכו שתיים בנפרד? (כרך נא)

יהודה אדר

"כיוון שגמירת הדעת והמסוימות הן, בבסיסן, יסודות נדרשים עצמאיים, נדון בכל אחת מהן בנפרד... אף שלעתים יִקשה עלינו לתחום את גבולן ולקבוע היכן מסתיימת האחת ומתחילה האחרת."